SeaStar Hero logo

Pravila sigurnog
ronjenja

Tri ključna pravila!

 • Roni samo u označenoj zoni.
 • Roni koliko ti je fizički ugodno, ali nikako više od 2 sata.
 • Ne izranjaj samostalno težak ili opasan otpad.

SEASTAR HERO project by DiveOUT

Pravila sudjelovanja u akciji čišćenja podmorja SEASTAR HERO project by DiveOUT  (dalje u tekstu: Pravila)  

Organizatori akcije

Akciju SEASTAR HERO project by DiveOUT organizira Turistička zajednica grada Poreča, OIB: 87338898641, Zagrebačka 9, 52440 Poreč uz podršku Udruge Sonda za promicanje kreativnosti, edukaciju i razvoj lokalne zajednice, OIB: 26038997814, Vižinada 62, 52447 Vižinada, Hrvatska (u daljnjem tekstu: Organizatori) te potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Akcija se priređuje u svrhu unaprjeđenja svijesti o značaju čuvanja mora kroz uspostavljanje sustava potpore „zelenom ronjenju“, u kojem turisti i ostali zainteresirani sudionici imaju mogućnost dobiti opremu za uklanjanje otpada iz mora.

Akcija opisana u prethodnom stavku nije nagradna igra sukladno čl. 2. i 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/2010), u vezi čl. 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014, 114/2022).

Razdoblje akcije

Akcija se održava na sljedećim lokacijama u gradu Poreču u periodu od 15. lipnja 2023. do 15. rujna 2023. (ili do isteka zaliha projekta):

Plaža Špadići – Materada, od 10 do 18 sati
Plaža Donji Špadići, od 10 do 18 sati
Plaža Gradsko kupalište lokacija 1, od 10 do 18 sati
Plaža Gradsko kupalište lokacija 2, od 10 do 18 sati
Plaža Brulo, od 10 do 18 sati

Organizatori zadržavaju pravo izmjene ukupnog trajanja Akcije.

Prava sudjelovanja

U Akciji mogu sudjelovati svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, kao i stranci koji su punoljetni i posjeduju važeći identifikacijski dokument, a koji su prihvatili ova Pravila. Osobe mlađe od 18 godina smiju sudjelovati isključivo u pratnji roditelja i/ili skrbnika.

Sudionik Akcije prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila popunjavanjem i prihvaćanjem putem prijavnog obrasca.      

Način sudjelovanje i odvijanja Akcije

Za sudjelovanje u Akciji potrebno je:

 • za vrijeme trajanja Akcije posjetiti jednu od prethodno navedenih plaža
 • pristupiti Akciji popunjavanjem prijavnog obrasca i prihvaćanjem ovih Pravila na za to predviđenom mjestu kod osobe zadužene za sigurnost na plaži – spasioca (banjina)
 • omogućiti uvid u identifikacijski dokument radi utvrđivanja punoljetnosti
 • preuzeti opremu (mrežu i rukavice) te krenuti u akciju ronjenja koja može trajati maksimalno 2 sata
 • po završetku aktivnosti vratiti opremu i izronjeni otpad na isto mjesto

Sudionici su se dužni pridržavati sljedećih pravila sigurnosti:       

 • Prije ronjenja, sudionici su dužni obavijestiti spasioca (banjina) na plaži o namjeri i planu ronjenja, lokaciji ronjenja i vremenu povratka. U okviru akcije nije dozvoljeno roniti duže od 2 sata.
 • Ronjenje u paru je preporučljivo, a za maloljetne osobe obavezno u pratnji roditelja i/ili skrbnika.
 • Prije početka ronjenja, sudionici obavezno moraju provjeriti ispravnost svoje opreme. Ronjenje s neispravnom opremom nije dozvoljeno. Sudionici su dužni redovito provjeravati svoju opremu i održavati je u dobrom stanju.
 • Zabranjeno je izranjati otpad bez zaštitnih rukavica i mreže te samostalno izranjati velike i opasne komade otpada. Zaštitne rukavice i mrežu sudionici su dužni vratiti Organizatorima po završetku ronjenja.
 • Prije ulaska u vodu sudionici obavezno trebaju provjeriti uvjete za ronjenje, uključujući dubinu, temperaturu, struju i vidljivost te se pridržavati plana ronjenja.
 • Nije dozvoljeno roniti na prazan želudac, kao ni neposredno nakon jela.
 • Zabranjeno je roniti blizu brodova ili drugih plovila. Sudionici su obvezni držati se dalje od obala, stijena ili drugih prepreka. Nije dozvoljeno skakanje s visokih stijena.
 • Nije dozvoljeno ronjenje izvan označene zone, osim ako se nosi sigurnosni prsluk i plutača.
 • Nije dozvoljeno roniti izvan granica svog znanja, obuke i iskustva.
 • Ronjenje pod utjecajem alkohola ili droga je zabranjeno.
 • Nije dozvoljeno uznemiravanje i izranjanje morskih životinja i organizama. Sudionici su dužni roniti s poštovanjem prema okolišu i u skladu s pravilima i propisima koji se primjenjuju na lokaciji ronjenja.
 • Obaveza sudionika je brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju. Sudionici su dužni zaštititi svoju kožu od štetnog utjecaja sunčevih zraka prije i tijekom ronjenja, primjenom kreme za sunčanje ili drugih zaštitnih mjera koje ne štete okolišu.
 • Sudionici preuzimaju odgovornost za svoju spremnost na neočekivane situacije, kao i situacije u kojima bi moglo doći do poteškoća i/ili problema.
 • Ako sumnjate u svoje zdravstveno stanje, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što se uključite u aktivnost ronjenja.

Odricanje od odgovornosti

U mjeri propisanoj odredbama Zakona o obveznim odnosima, Organizatori su odgovorni za organizaciju i provođenje ove Akcije. Organizatori se obvezuju osigurati da oprema za ronjenje (mreža i rukavice) na navedenim lokacijama budu u stanju pogodnom za korištenje za potrebe provođenja Akcije.

Sudjelovanje u Akciji je dobrovoljno i na vlastitu odgovornost Sudionika. Sudionici potvrđuju da su fizički sposobni i zdravi kako bi sudjelovali u Akciji te da su svjesni rizika i opasnosti koje sudjelovanje u Akciji može nositi sa sobom. Organizatori neće u svrhu provođenja Akcije prikupljati osobne podatke Sudionika koji se odnose na njihovo zdravlje.

Izuzev odgovornosti propisane odredbama Zakona o obveznim odnosima, Organizatori neće snositi odgovornost za eventualne ozljede, štete ili gubitke koje Sudionici mogu pretrpjeti tijekom sudjelovanja u Akciji. Sudionici su obvezni pridržavati se svih sigurnosnih pravila i smjernica koje propisuju Organizatori te se ne smiju ponašati na način koji bi mogao ugroziti njihovo zdravlje ili sigurnost ili zdravlje i sigurnost drugih Sudionika i posjetitelja.

Isključenje Sudionika

Organizatori zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku isključiti sudionika iz Akcije u sljedećim slučajevima:

 • ako Sudionik prekrši ovdje navedena Pravila;
 • ako Sudionik koristi lažne podatke za sudjelovanje u Akciji;
 • ako spasioc – banjin procijeni da uvjeti ne omogućuju sigurno ronjenje, primjerice zbog vjetra, valova, visokog UV indeksa ili sličnih čimbenika;
 • ako postoji sumnja ili se utvrdi da je Sudionik pokušao zloupotrebljavati „SEASTAR HERO“ titulu i nagradu ostvarenu sudjelovanjem.

Nagrada

Ukupno se dodjeljuju 2 vrste nagrada – bedž i majica.

Svaki sudionik koji vrati opremu (mrežu i rukavice) te donese izronjeni otpad osvaja bedž. Svaki sudionik koji donese značajniju količinu otpada (min. 15 komada) osvaja majicu i titulu „SEASTAR HERO“ s kojom ostvaruje prigodne pogodnosti i iznenađenja u ugostiteljskim i turističkim objektima te znamenitostima u gradu Poreču, a koji podržavaju akciju i označeni su naljepnicom SEASTAR HERO project by DiveOUT.

Sudionik može odabrati koji dan želi koristiti svoje pogodnosti, ali to ne može biti više od jednom u 14 dana.

Nagrade i moguća druga iznenađenja vrijede uz prethodnu konzumaciju u objektu u kojem se pogodnosti žele koristiti te do isteka zaliha. Osvojene nagrade ne mogu se zamijeniti za novčani iznos ili prenijeti na drugu osobu.

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka Sudionika Akcije je Udruga Sonda za promicanje kreativnosti, edukaciju i razvoj lokalne zajednice (dalje u tekstu: Sonda).

Osobni podaci prikupljeni putem prijavnog obrasca koristit će se isključivo za potrebe provedbe Akcije:

 • Ime i prezime
 • Godište rođenja
 • Državljanstvo
 • Broj telefona
 • Adresa elektroničke pošte

Sonda se obvezuje obrisati sve osobne podatke Sudionika po završetku Akcije, a najkasnije u roku od 6 mjeseci.

Sudionici imaju:

 • pravo na pristup osobnim podacima
 • pravo na  ispravak osobnih podataka
 • pravo na brisanje (pravo na zaborav) osobnih podataka
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prenosivost osobnih podataka

Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Sudionik Akcije može se obratiti na e-mail adresu: [email protected].

Sudionici imaju i pravo prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sonda će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala da se osobni podaci sudionika u Akciji obrađuju i koriste u skladu s primjerenim organizacijskim i tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka.

Izmjena Pravila

Organizatori zadržavaju pravo izmjene ovih Pravila akcije u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Izmjene Pravila akcije bit će objavljene na mrežnoj stranici akcije seastarhero.com.

Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove proizašle iz ove Akcije, Organizatori i Sudionik rješavat će mirnim putem. Ako spor ne može biti riješen mirnim putem, nadležan je stvarno nadležan sud prema mjestu tužitelja.

Informacije o Akciji

Sve informacije o Akciji mogu se dobiti slanjem upita putem elektroničke pošte [email protected].

Pozovi kolege heroje

Jako je važno da i druge potencijalne heroje uključimo u akciju kako bi naše podmorje blistalo. Zato te molimo da se fotografiraš sa svojim ulovom i fotografiju podijeliš uz #seastarhero.

Children with snorkeling masks